Verksamhetssystem

Verksamhetssystem för energi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Det finns ca 250 000 företag/organisationer inom Europa som har ett certifierat ledningssystem enligt en eller flera standarder. Vad är då en standard? CEN och CENELEC har tagit fram en kort introduktionsfilm  Your innovation bridge  

Standarder utvecklades genom människans framsteg och är en naturlig del i vårt samhälle. Många av våra vardagliga saker som vi tar för givna är styrda av krav som återfinns i en standard t ex elektronik, järnvägen, flyg, papper och leksaker.

Lednings- och verksamhetssystem

I höst 2015 kommer det nya standarder för kvalitet och miljö som utgår från en ny High Level Structure – HLS. Det innebär att från och med nu kommer det att finnas en fast struktur med rubriker för att underlätta införandet av en eller flera nya standarder eller när det ska kompletteras med en ny standard. Allt som handlar om frågor om ledning av verksamheten hamnar under rubriken Ledarskap, det som är relaterat till produktion hamnar under rubriken Produktion osv. Oavsett vilken standard det är som har ett krav inom ledning eller produktion som i exemplen ovan kommer att lyftas in under dessa rubriker. Varje standardkrav blir mer som en pusselbit som ska passa in i HLS strukturen. Förhoppningsvis ska det leda till att lednings- och verksamhetssystemet i företag blir tydligare och användarvänligare.

Några av de nyheter som skrivs om är att begreppet Ledningens representant försvinner, ledningen ska göra strategiska riskbedömningar, ökat fokus för att identifiera intressenter av företagets verksamhet.

Din Energi & Miljö

Din Energi & Miljö Sverige AB har ca 25 års erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och miljö samt kvalitet samt på olika nivåer i skilda verksamheter inom olika branscher. De sista åren har uppdragen varit mot verkstadsindustrin, elektronik, sanering och kommuner samt småföretag. Sedan 2012 arbetar jag som revisor för DNV-GL Business Assurance. Jag reviderar ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 samt håller på och kvalificerar mig för OHSA 18001.

Jag har hjälpt till med införandet av ISO 14001 samt revidera ledningssystem m a p ny struktur där grunden var företagets värderingar. Flera av mina uppdrag är revisioner både intern och externt, förvalta systemet eller göra utredningar av något som inte fungerar. Detta kompletteras med att planera och genomföra utbildningar inom t ex internrevision, miljö grundutbildning, 1:3 farligt gods, riskbedömningar osv.

Då Din Energi & Miljö Sverige AB är ett litet företag är det viktigt att ingå i flera olika nätverk för att ha tillgång till kompetenser inom flera olika sektorer inom miljö t.ex. hantering av restprodukter, biobränsle, trafik osv. På så vis kan jag hjälpa till  i större projekt.

Vi arbetar med detta inom området:

 • Audits hos leverantör
 • Egenkontrollprogram
 • Förvaltning ledningssystem
 • Kvalitetsgranskare av projekt/uppdrag
 • Lagar och andra krav
 • Tillståndsansökningar
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljöutredningar
 • Periodisk besiktning
 • Revisioner internt och externt
 • Miljörapporter
 • Internrevisioner
 • Utbildningar

Pågående projekt är 

 • Uppdatering av kursen Vatten utsläpp

Vi finns här om du behöver hjälp  Kontakta oss