Välkommen!

Din Energi & Miljö – en resurs

Din Energi & Miljö  arbetar med management systems och utbildning för att styra verksamheten i företag.

Idag finns en mängd olika standards för flera områden. Strukturen för standarder är High Level System (HLS)  som ISO uppdaterar. I de nya standarderna är högsta ledningen ansvarig för sitt management system.  Ni äger och ger förutsättningarna för organisationen att nå era uppsatta mål och  ständiga förbättringar. Kraven i standarderna handlar om att affärsstrategier ska länkas ihop till en helhet med verksamhetssystem som ska säkerställa en hållbar verksamhetsutveckling. Strategierna ska genomsyra organisationens olika processer, målsättning och handlingsplaner för att uppfylla kravet ständig förbättring och nöjda intressenter.

Vi är en extern resurs för att hjälpa till med:

  • Utbildning inom arbetsmiljö, miljö, energi och kvalitetsstandard
  • Utveckla interna revisioner och internrevisorer
  • Coach till verksamhetsansvarig och administratör