Ny arbetsmiljölagstiftning 2023

Ny arbetsmiljölagstiftning 2023

Har ditt företag har koll på att regelverket som styr arbetsmiljön? Den kommer att förändras i höst. Hur det påverkar ditt företag? Jag har gjort en sammanställning av Arbetsmiljöverkets tidplan baserat på deras information på hemsidan. Hur ser den nya arbetsmiljölagstiftningen ut, se nedan! Tips

I startgropen

Jag ser fram emot att få börja utbilda och konsulta efter semestern. Det finns så många spännande uppdrag som är planerade med kunderna. Vårens utbildningar gav en härlig boozt för mig då kursutvärderingar för Prevent och IUC visade höga resultat. Hur gör du för att boozta dig efter semestern inför det som komma ska? Boozt
Läs mer

Ledarskap för god arbetsmiljö

Standarderna ISO 9001 kvalitet och ISO 45001 arbetsmiljö kan ses som ledningens verktyg att styra verksamheten till önskat läge – god arbetsmiljö ger bra kvalitet på produkter och tjänster. I standarderna finns krav på ledningens engagemang med flera delkrav. Det är ledningen som ska säkerställa att resurser finns exempel på det är ekonomiska medel, hjälpmedel,
Läs mer