Ny arbetsmiljölagstiftning 2023

Ny arbetsmiljölagstiftning 2023

Har ditt företag har koll på att regelverket som styr arbetsmiljön? Den kommer att förändras i höst. Hur det påverkar ditt företag? Jag har gjort en sammanställning av Arbetsmiljöverkets tidplan baserat på deras information på hemsidan.

 1. Högsta ledningen tar beslut om de nya föreskrifterna i slutet av september om 15 stycken nya föreskrifter
 2. I samband med beslutet kommer det att läggas upp presentations- och utbildningsmaterial om den nya regelstrukturen och digitaliseringen av reglerna och stöd.
 3. Nya föreskrifterna läggs upp på av.se i mitten av oktober. Reglerna kommer vara märkta med vattenstämpel under övergångsperioden. Det ska framgå tydligt att de inte har börjat gälla än.
  a. Paragrafnyckel/korsreferens kommer att publiceras för att underlätta övergången
  b. föreskrifterna är digitala vilket underlättar sökning i dem
 4. 2024 är en övergångsperioden.
 5. 2025-01-01 träder föreskrifterna i kraft.
 6. AV kommer att informera på större konferenser t ex Gilla Jobbet den 26 oktober. Endast digital anmälan är möjlig då det är fullbokat för ”fysiskt på plats”.

Hur ser den nya arbetsmiljölagstiftningen ut, se nedan!

Tips

 1. Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmiljöverket
 2. Lägg in kontroller i din kalender
 3. Anmäl dig till Gilla Jobbet 26 oktober digitalt
  https://gillajobbet.se/digitalt-26-oktober
 4. Gå igenom presentationsmaterial som publiceras
 5. Upprätta en tidplan när regelverket är publicerat