Månad: augusti 2023

Ny arbetsmiljölagstiftning 2023

Har ditt företag har koll på att regelverket som styr arbetsmiljön? Den kommer att förändras i höst. Hur det påverkar ditt företag? Jag har gjort en sammanställning av Arbetsmiljöverkets tidplan baserat på deras information på hemsidan. Hur ser den nya arbetsmiljölagstiftningen ut, se nedan! Tips