Om oss

Hur kan vi hjälpa Er?

Din Energi och Miljö är ett utbildning- och konsultföretag med tjänster inom arbetsmiljö-, energi-, miljö- och kvalitetsområdet. Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina uppsatta mål inom arbetsmiljö, energi och miljö kopplat till kvalitet. Vi kan hjälpa till med internutbildningar, utredningar och bygga ledningssystem samt revidera dessa. Vi har en egen utbildning inom provtagning av avloppsvatten som ges på förfrågan som internutbildning.

Vi arbetar med utveckling av nya tjänster inom vattenprovtagning och utbildning inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Har du en idé eller ett behov inom dessa områden ta gärna kontakt med oss. Dine Bolmstedt hittar du enkelt på LinkedIn.

Kompetens & erfarenhet:

Din Energi & Miljö drivs av Dine Bolmstedt som  är Energi- och Miljöingenjör med grunden som gymnasieingenjör i kemi. Genom studier och arbeten har Dine haft roller som chef, arbets- och projektledare. Det har gett henne erfarenheter som att organisera och engagera människor samt att ha många saker på gång. Några av Dines egenskaper som bidragit till att hon fått roller som ledare i skilda verksamheter och som konsult är ansvarstagandet, mångsidighet och leverans av resultat.

Det är viktigt att kontinuerligt  kompetensutveckla  tillsammans med samarbetspartners, nätverk och vid de olika högskolor och universitet som finns. Det är lika viktigt för mig som för kunderna att ständigt förbättra sig inom sitt område och kunna öka kundnyttan samt kundnöjdheten. Det är viktigt att utveckla ledarskap och förmågan att lära ut för att kunna skapa ett livslångt och hållbart lärande i varje möte oavsett om det är utbildning eller revision.

Din Energi & Miljö Sverige AB har avtal med DNV GL,  om att leverera tjänsten revisor inom ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö, ISO 45001 arbetsmiljö, ISO 50001energi samt verifiering av Hållbarhetskriterier enligt Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Dine Bolmstedt har certificate of competence auditor för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

God arbetsmiljö med engagerade medarbetare skapar utveckling för företagen. Dine har arbetat med arbetsmiljöfrågor i olika roller och nivåer som anställd i flera företag. Det har varit som facklig företrädare, skyddsombud, medarbetare och chef. De arbetsgivare och fack som drivit på arbetsmiljöarbetet är de som uppnår ständiga förbättringar och minskar både långtids- och korttidssjukskrivningar. Dine har under december 2014 utbildats på OHSA 18001 en standard för arbetsmiljö. Målet är att bli certifierad revisor för OHSA under 2015/2016.

En naturlig samarbetspartner på arbetsmiljöområdet är Prevent som anlitar Dine som diplomerad BAM-utbildare på deras öppna kurser samt företagsinterna kurser.

Personuppgifter

Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter kontaktförfrågan till oss.