Etikett: God arbetsmiljö

Ledarskap för god arbetsmiljö

Standarderna ISO 9001 kvalitet och ISO 45001 arbetsmiljö kan ses som ledningens verktyg att styra verksamheten till önskat läge – god arbetsmiljö ger bra kvalitet på produkter och tjänster. I standarderna finns krav på ledningens engagemang med flera delkrav. Det är ledningen som ska säkerställa att resurser finns exempel på det är ekonomiska medel, hjälpmedel,
Läs mer